RADIO STATION WMGM AM 1050 KHZ - NEW YORK, NY

 

Confirmation: