RADIO STATION WNYC AM 830 KHZ - NEW YORK, NY

 

Confirmation: